სიახლეები

თარიღი :2016-10-15

„სვეტის ქალაქი 2“ სრულად დაზღვეულია.

პირველად ქართულ დეველოპერულ ბაზარზე მშენებარე კომპლექსი სრულად დაიზღვა კომპანია ,,ალდაგის“ მიერ, რაც ითვალისწინებს ჩვენი კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებას, ყველა გაუთვალისწინებელი გარემოების მიუხედავად.

მიმდინარე წლის ივნისის ბოლოდან ,,სვეტის ქალაქი 2“-ის ყველა მობინადრე იძენს ჩვენს მიერ დაზღვეულ ბინას და იღებს გარანტიას მის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის სრულყოფილ შესრულებაზე. პროექტი დაზღვეულია კომპლექსის სრულ დასრულებამდე!

© სვეტი 2016. ყველა უფლება დაცულია.

ვ.ბალხამიშვილი